Javasript is currently not supported/disabled by this browser. Please enable JavaScript for full functionality. 54.226.58.177

Disclaimer

    Informatie over het gebruik van verzamelde gegevens en de aansprakelijkheid voor de informatie op deze website.

1.1. Alle gegevens die door deze site worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt, tenzij wettelijk verplicht. De informatie die u aan deze site geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

1.2. torrenttop100.com betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. torrenttop100.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

1.3. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze website berust bij torrenttop100.com of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan torrenttop100.com. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door torrenttop100.com.